Anskaffning av tillståndspliktig alkohol

Sprit eller skattefria alkoholdrycker, dvs. industri- och köksalkohol, kan anskaffas från partiförsäljare eller tillverkare som Valvira har beviljat partihandels- och tillverkningstillstånd för produkterna i fråga. Man kan också skaffa sprit och skattefria alkoholdrycker genom att själv importera dem.

Anskaffning av alkohol från partiförsäljare eller tillverkare

Alkoholbeställningen görs direkt till partiförsäljaren eller tillverkaren. Beställningar kan inte göras via Valvira. Användningstillståndets tillståndsnummer ska anges i samband med beställningen. Partiförsäljaren eller tillverkaren är skyldig att kontrollera tillståndets giltighet och omfattning i samband med beställningen.

Giltiga tillstånd kan kontrolleras i alkoholnäringsregistrets e-tjänst i avsnittet Tillståndsregister.

Importrätt för innehavare av användningstillstånd

Innehavaren av användningstillståndet har rätt att själv importera de alkoholer som fastställts i användningstillståndet för det användningsändamål som anges i tillståndet. Anmälan om import görs med en ansökan om ändring av användningstillståndet innan importen inleds. Handläggningstiden är från fall till fall, men anmälningarna behandlas i genomsnitt inom två veckor efter att anmälan inkommit. Behandlingsavgiften bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 70 euro för anmälningar som inkommit senast den 31 december 2025.

Alkohol som importeras med användningstillstånd rapporteras i allmänhet till Valvira en gång om året.