Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Bestämmelser om obligatoriska, tillåtna och förbjudna uppgifter på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter finns i tobakslagen. Dessutom reglerar tobakslagen formen på detaljhandelsförpackningar för cigaretter (gäller även rulltobak), deras material och öppningsmekanism.

På detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter får anges tobaksproduktens produktnamn och tobaksproduktgruppens, tillverkarens eller importörens firma och kontaktuppgifter samt produktens förpackningsstorlek och streckkod. Uppgifterna ska dock presenteras så att detaljhandelsförpackningens märkningar inte skiljer sig från andra detaljhandelsförpackningar i samma tobaksproduktgrupp och att försäljningen av produkten inte främjas med hjälp av märkningarna.