Tillgänglighetsutlåtandet av Valvira.fi

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) strävar efter att göra denna webbtjänst tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen valvira.fi.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Webbplatsen är delvis förenlig med WCAG 2.1 -riktlinjerna på nivå A och AA. Brister i tillgängligheten samt möjliga undantag förtecknas nedan.

Webbplatsens otillgängliga innehåll

En utomstående organisation (Eficode Oy) har utfört en tillgänglighetsbedömning av webbplatsen i november 2023. Detta utlåtande bereddes i samband med bedömningen.

Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tjänsten har en del brister i tillgängligheten. De mest kritiska problemen försöker vi korrigera så fort som möjligt.

Bristerna förtecknas nedan. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns med på listan.

Efter varje brist nämner vi också de WCAG-kriterierna som bristen omfattar.

Skalbarhet

Vissa element skalas inte rätt, och man måste man scrolla i sidled på skärmar som är 320 CSS-pixlar breda. (WCAG 1.4.10)

Länkar

Länkar är inte alltid konsekvent markerade i sidans HTML-kod . (WCA 3.2.4)

Textalternativ

En del av den synliga texten på logotyplänken saknar textalternativ. (WCAG 2.5.3).

Vissa illustrationer har textalternativ i onödan. Vissa informativa bilder saknar textalternativ, eller så förklaras inte informationen i brödtexten. (WCAG 1.1.1).

Rubriker

Vissa rubriker är inte markerade i programkoden som rubriker. Däremot används rubrikmarkeringar ibland för element som inte är rubriker. (WCAG 1.3.1)

Ibland är rubriker på olika nivåer markerade med samma nivåmarkering. Ibland hoppar man över vissa rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)

Gruppering av element

En del visuella elementgrupperingar, bl.a. sökresultaten på sökresultatsidan, är inte grupperade i programkoden. (WCAG 1.3.1)

Elementens syfte

Vissa element matchar inte den visuella implementeringen. Detta leder till att skärmläsaranvändare ibland får felaktig information om elementets syfte. (WCAG 1.3.1)

Blanketter

Tillgänglighetsfeedbackformuläret ger inga korrigeringsförslag om användaren fyller i uppgifterna felaktigt. Formulärets språk kan inte fastställas programmässigt. (WCAG 3.1.2, 3.3.3)

Filer

Filerna har vissa tillgänglighetsbrister. Som exempel är inte allt innehåll tillgängligt med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 11 december 2023. 

Utlåtandet baserar sig på en bedömning av en utomstående expertorganisation (Eficode Oy) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du ytterligare brister i tillgängligheten? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att rätta till problemen.

Vi tar i första hand emot respons via responsblanketten. Om du inte har möjlighet att skicka respons med hjälp av responsblanketten, vänligen kontakta [email protected].

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för tillgängligheten och responshanteringen av webbplatsen valvira.fi.

Tillsynsmyndigheten är enligt lagen Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar fullgörandet av skyldigheter och iakttagandet av krav.

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen. 

Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

På regionförvaltningsverkets webbplats står det hur man kan lämna en anmälan samt hur ärendet behandlas.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten 

Vi vill ständigt förbättra tillgängligheten på våra digitala tjänster och kommer att rätta till de upptäckta bristerna så fort som möjligt.

Kontakta oss

  • Valviras kontaktuppgifter
    Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)
  • Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
    Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
    0295 016 000 (växel)