Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Valvira.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Valvira.fi. Utlåtandet bereddes 21.8.2023. 

Valvira åtar sig att säkerställa tillgängligheten av sin webbplats enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Webbplatsens tillgänglighet har ännu inte utvärderats. En utomstående expertorganisation (Eficode Oy) gör en utvärdering av webbplatsens förenlighet med lagen under hösten 2023. Valvira åtgärdar eventuella tillgänglighetsbrister efter att utvärderingen har slutförts.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet. Vi tar i första hand emot respons via responsblanketten. Om du inte har möjlighet att skicka respons med hjälp av responsblanketten, vänligen kontakta [email protected].

Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

  • Valviras kontaktuppgifter
    Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)
  • Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
    Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
    0295 016 000 (växel)