Marknadsföring av starka alkoholdrycker

Enligt lagen är marknadsföring och annan säljfrämjande verksamhet för starka alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 22 volymprocent förbjuden. 

Marknadsföring av starka alkoholdrycker är tillåten endast i särskilt föreskrivna undantagsfall, som är

  • reklam på serverings-, detaljhandels- och tillverkningsställen för starka alkoholdrycker
  • en försäljare av alkoholdrycker publicerar sin produktkatalog eller prislista
  • marknadsföringen riktar sig till sådana som deltar i alkoholdrycksförsäljning
  • reklamen är publicerad i utländska publikationer.

Begreppet marknadsföring är omfattande

Med marknadsföring avses reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet. Marknadsföring är förutom traditionell mediereklam även annan kommersiell information riktad till konsumenter.

Indirekt marknadsföring för starka alkoholdrycker är också förbjuden. En etablerad symbol för en stark alkoholdryck får inte användas i reklam för en annan produkt eller tjänst vare sig som sådan eller i förändrat, men ändå igenkännbart skick. Reklam för en annan produkt får inte heller ge associationer till en viss stark alkoholdryck. En sådan association kan uppkomma till exempel via bilder eller identifieringsfärger som sammankopplas med drycken. Det är också förbjudet att dela ut reklamföremål som är försedda med kännetecken för starka drycker.

Vanliga frågor om marknadsföring av starka alkoholdrycker