Hoppa till innehåll

Alkohol

Syftet med alkohollagen är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen. Valvira sköter olika uppgifter som gäller tillståndsförvaltning, tillsyn och styrning av alkoholärenden.

Aktuellt

Det nya alkoholnäringsregistret Allu har införts framgångsrikt

Den förnyade e-tjänsten för Allu-alkoholnäringsregistret fungerar nu på finska och svenska. Registrets e-tjänst kommer senare att betjäna kunderna även på engelska.

Alkoholnäringsregistret Allu

Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringarna, alkoholtillstånd samt alkoholprodukter och deras tillverkning och rapportering lagras.

Kontakta rätt myndighet

Tillstånds- och tillsynsärenden som gäller alkohol behandlas av både Valvira och regionförvaltningsverken. Läs mer om vilken myndighet du ska kontakta.