Assisterad befruktning

Assisterad befruktning, det vill säga fertilitetsbehandlingar, ges av hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsenheter. De behöver Valviras tillstånd för sin verksamhet.

På ansökan beviljar Valvira tillstånd för lagring av könsceller och embryon samt för assisterad befruktning. Tillstånd kan beviljas en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en specialistläkare som har den expertis och personal som verksamheten förutsätter samt ändamålsenliga lokaler och anordningar för verksamheten. Dessutom förutsätter tillståndet att verksamhetsenheten eller specialistläkaren redogör för hur rådgivningen ordnas på behörigt sätt. Tillstånd kan också beviljas så att det endast gäller en viss lagrings- eller behandlingsmetod.