Så här lämnar du in material till Valvira

Skicka skrivelser och andra handlingar till Valviras registratorskontor per e-post till kirjaamo(at)valvira.fi i stället för tjänstemännens personliga e-post. Valvira använder också e-tjänster som du kan använda i många av Valviras tillstånds- och tillsynsärenden.

Lämna in skrivelsen och de bifogade handlingarna som separata filer. Som skrivelse räcker den text som skrivits i meddelandefältet i e-postmeddelandet.

Av datasäkerhetsskäl tar vi inte emot dokumentation på externa lagringsmedier, till exempel USB-minnen, utan all dokumentation ska levereras antingen via den elektroniska ärendehanteringen, per e-post eller säker e-post. 

Skicka inte sekretessbelagda uppgifter eller andra känsliga personuppgifter, såsom hälsouppgifter eller klientuppgifter inom socialvården, som vanlig e-post, inte ens som bilaga till vanlig e-post. Sekretessbelagda uppgifter ska skickas som krypterad e-post.

E-postens rubrik och meddelandefält

Skriv en kort och informativ e-postrubrik i e-postmeddelandets ämnesfält. Om du redan känner till ärendets behandlingsnummer, skriv in det i ämnes- eller meddelandefältet.

Namnge filerna

Namnge filerna så att deras innehåll framgår av namnet. Ange preciserande uppgifter i filens namn, såsom dokumentets datum och/eller namnet på den person som ärendet gäller.

Filnamnet får vara högst 80 tecken långt. Ett bra filnamn är till exempel "Bilaga 1 Examensbetyg 1.2.2021 Maija Svensson".

Om du listar en förteckning över bilagor i skrivelsen ska du se till att listan motsvarar de bilagenummer som finns i början av namnen på bilagorna.

Tillåtna filformat

Skicka textfilerna till Valvira i pdf-, txt-, doc-, docx-, xls-, xlsx-, odt-, ods-, eller odp-format. Om möjligt, använd filformatet pdf/a, som direkt kan arkiveras i Valviras ärendehanteringssystem. Detta försnabbar handläggningen av ditt ärende.
 

Du vet att meddelandet har kommit fram till Valviras registratorskontor när du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande.

Maximal filstorlek

Maximistorleken på ett e-postmeddelande och dess bilagor är 50 MB.

Den maximala storleken på en enskild fil i e-tjänsten är 10 MB.

Den krypterade e-posten och dess bilagor får vara högst 400 MB.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]
​​​​​​​Genom att ringa 0295 209 111 (växel)