Vill du arbeta vid Valvira?

Våra lediga befattningar hittar du på webbplatsen valtiolle.fi, där du kan lämna in en ansökan och även redigera den ända fram till ansökningstidens utgång. Ansökningstiden för våra befattningar är alltid minst 14 dygn. Vi publicerar alltid information om våra lediga befattningar även på vår webbplats, i Valviras kanaler på sociala medier och ibland även via andra kanaler, såsom via Helsingin Sanomats gemensamma annonser. Mer information om våra lediga befattningar får du från den person/de personer som anges i platsannonsen.

Rekryteringsprocess

Efter att ansökningstiden gått ut kontaktar vi snarast möjligt samtliga sökanden och informerar om rekryteringsprocessens framskridande. 

När vi har gått igenom ansökningarna kontaktar vi de personer som ska intervjuas per telefon. Övriga sökanden meddelar vi om processens framskridande per e-post. Intervjuerna hålls på plats vid våra verksamhetsställen eller via Skype/Teams. I en del rekryteringar använder vi även RecRight-videointervjuer. När rekryteringsprocessen har slutförts levererar vi utnämningsbeslutet till samtliga sökanden. 

Beroende på befattningen genomför vi en säkerhetsutredning efter intervjuerna och innan vi fattar ett beslut. Vi meddelar alltid i platsannonsen om en säkerhetsutredning och person- eller lämplighetsbedömningar eventuellt används. När rekryteringsprocessen har slutförts levererar vi utnämningsbeslutet till samtliga sökanden. 

Högskolepraktik

Vid Valvira har vi årligen praktikanter från över 20 olika områden i mångsidiga uppgifter. Eftersom syftet med praktik är att stödja studier tar vi endast emot studerande för praktik. Vi har praktikanter året runt, men största delen av praktikerna utförs i maj–augusti.

Vi annonserar våra praktikplatser på webbplatsen valtiolle.fi. Dessutom publicerar vi information om våra lediga befattningar i Valviras kanaler på sociala medier.