Hoppa till innehåll

Servering och detaljhandel

För servering och detaljhandel av alkohol behövs ett tillstånd som beviljas av regionförvaltningsverket. Du hittar allmänna anvisningar om servering, serveringspass och detaljhandel samt import av alkoholdrycker för servering och detaljhandel under rubrikerna på den här sidan.

Aktuellt

Det nya alkoholnäringsregistret Allu har införts framgångsrikt

Den förnyade e-tjänsten för Allu-alkoholnäringsregistret fungerar nu på finska och svenska. Registrets e-tjänst kommer senare att betjäna kunderna även på engelska.

Alkoholnäringsregistret Allu

Valvira och regionförvaltningsverken upprätthåller alkoholnäringsregistret Allu, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringarna, alkoholtillstånd samt alkoholprodukter och deras tillverkning och rapportering lagras.

Kontakta rätt myndighet

Tillstånds- och tillsynsärenden som gäller alkohol behandlas av både Valvira och regionförvaltningsverken. Läs mer om vilken myndighet du ska kontakta.