Information om Soteri för serviceproducenter inom social- och hälsovården

I Soteri samlas uppgifter om alla serviceproducenter inom social- och hälsovården, både privata och offentliga. Också nuvarande självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter som ska registrera sig i Soteri.

Anvisningar för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården

  • Nya privata serviceproducenter inom social- och hälsovården ska registreras i Soteri genast från och med januari 2024 när lagen om tillsynen över social- och hälsovården träder i kraft.
  • Serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som tidigare fått tillstånd får fortsätta sin verksamhet.

Anvisningar för offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården

  • Mottagande av registreringsansökningar från offentliga serviceproducenter inleds i januari 2026.
  • Offentliga serviceproducenter måste lämna in sina registreringsansökningar senast den 31 december 2025.
  • Offentliga serviceproducenter är till exempel välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och statens sinnessjukhus.