Information om Soteri åt tjänsteproducenter inom social- och hälsovården 

I Soteri har vi samlat uppgifter om alla privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården. Senare samlas också uppgifter om offentliga tjänsteproducenter i Soteri.

Anvisningar för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården:

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.
Registrering i Soteri gäller endast nya tjänsteleverantörer. Du behöver inte göra någonting om du har varit en privat tjänsteproducent eller en självständig yrkesutövare innan det nya Soteri-registret togs i bruk, och det inte har skett några ändringar i verksamheten.

Anvisningar för offentliga tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

  • Registreringsförfarandet för offentliga tjnsteproducenter inleds i januari 2026.
  • De offentliga tjänsteproducenternas ansökningar om registrering ska vara inlämnade senast den 31 december 2025.
  • Offentliga tjänsteproducenter är till exempel välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och statens sinnessjukhus.

Kontakta oss

Innehållsfrågor om tillsynslagen och registreringen av tjänsteproducenter:

Socialvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 209
ti och to klockan 10–11

Hälso- och sjukvårdens registreringsärenden:
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 209 244 
klockan 10–11

Om du är verksam inom regioner som hör till olika regionförvaltningsverk är du numera kund hos Valvira och kan vända dig till Valvira. Om du bara är verksam inom regioner som hör till ett enda regionförvaltningsverk kan du vända dig till ditt lokala regionförvaltningsverk.

Regionförvaltingsverkets kontaktuppgifter.

Kontakta oss