Anmälan av finsk personbeteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller Finlands befolkningsdatasystem och beviljar finska personbeteckningar. Tillstånds och tillsynsverket över hälsovården Valvira rekommenderar att ansökan om en finländsk personbeteckning lämnas genast när det är möjligt.

Personbeteckningen används för att identifiera människor i olika myndigheters register. Den finska personbeteckningen används också i centralregistret över yrkespersoner inom social- och hälsovården som upprätthålls av Valvira. 

För att kunna börja arbeta krävs vanligtvis ett yrkeskort. För att få ett yrkeskort krävs att personen har en finländsk personbeteckning och en giltig rätt att utöva yrke antingen i registret Terhikki eller registret Suosikki. Yrkeskort utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

När du har fått en finsk personbeteckning, ska du anmäla den till Valvira. 

Skicka den ifyllda anmälan (pdf) per e-post till: [email protected].
Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. 

ELLER skicka den ifyllda anmälan (pdf) per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors