Arbeta inom social- och hälsovårdsbranschen

För att arbeta i ett yrke inom social- och hälsovårdsbranschen i Finland krävs oftast ett tillstånd som beviljats av Valvira. Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrken inom social- och hälsovården för yrkesutbildade personer som utbildats både i Finland och utomlands. 

Ansökningsanvisningarna är olika beroende på om du har fullgjort din utbildning i Finland, i en medlemsstat inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller utanför EU eller EES. Du får ansökningsanvisningarna när du först väljer vilken yrkesrätt du ansöker om och var du har fullgjort din utbildning för yrket.

Medlemsstaterna inom Europeiska unionen (EU) är Finland, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingår utöver Europeiska unionens medlemsstater Island, Liechtenstein och Norge. Utbildningen som har genomförts i Schweiz bedömas såsom utbildningen genomförts i ett EU-/EES-land.