Yrkespraktik som hör till examen och genomgås utomlands

På denna sida har information sammanställts om praktik som förvärvas utomlands. Läroanstalten godkänner enligt riktlinjer som den publicerat praktik som förvärvats utomlands till en del av examen som avläggs i Finland.

Nedan en förteckning av länkar till olika läroanstalters webbplatser, där riktlinjer för yrkespraktik utomlands fastställs.

Sjukskötar-, barnmorske- och fysioterapeutexamen (på finska)
Psykologexamen (på finska)
Medicine licentiatexamen / Helsingfors universitet (på svenska)
Medicine licentiatexamen / Itä-Suomen yliopisto (på finska)
Medicine licentiatexamen / Oulun yliopisto (på finska)
Medicine licentiatexamen / Tampereen yliopisto (på finska)
Medicine licentiatexamen / Turun yliopisto (på finska, kräver inloggning)
Farmaseut- och provisorsexamen (på finska)
Odontologie licentiatexamen (på finska)


 

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)