Detaljhandelsförpackningar för produkter som avses i tobakslagen

Tobakslagen reglerar strikt märkningen av detaljhandelsförpackningar för produkter som omfattas av tobakslagen. Valvira övervakar tillsammans med kommunerna att förpackningspåskrifterna på detaljhandelsförpackningarna för de produkter som omfattas av tobakslagen och som finns på marknaden är lagenliga.

Tobaksprodukter, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare och nikotinfria vätskor för förångning får säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter endast i detaljhandelsförpackningar som stämmer överens med tobakslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt med relevant EU-lagstiftning.

Cigarrer får överlåtas separat om de har försetts med de hälsovarningar och bildförsedda varningar som förutsätts i tobakslagen.

Enligt tobakslagen ska märkningen av hälsovarningar på detaljhandelsförpackningar göras på finska och svenska, med undantag för produkter som säljs på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik eller i en skattefri butik (tax-free) på flygplatser. 

Mer information och anvisningar om märkning av detaljhandelsförpackningar finns i slutet av denna sida.

Vanliga frågor om detaljhandelsförpackningar