Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset

Tupakkalaki sääntelee tiukasti tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkintöjä. Valvira valvoo yhdessä kuntien kanssa, että markkinoilla olevien tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakkausmerkinnät ovat lainmukaisia.

Tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä nikotiininesteitä ja höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille ainoastaan tupakkalain ja sen perusteella annettujen säännösten sekä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa.

Sikareita saa luovuttaa irrallisina, jos ne on varustettu tupakkalain edellyttämillä terveysvaroituksilla sekä kuvallisilla varoituksilla.

Tupakkalain mukaan vähittäismyyntipakkausten terveysvaroitusmerkinnät pitää laatia suomen ja ruotsin kielellä lukuun ottamatta ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevalla vesi- tai ilma-aluksella tai lentoasemalla sijaitsevassa verottomien tavaroiden myymälässä (tax-free) myynnissä olevia tuotteita.

Lisätietoa ja ohjeita vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä löytyy tämän sivun lopusta.

Usein kysyttyä vähittäismyyntipakkauksista