Talousvesisäännösten soveltamisohje

Talousvesisäännösten soveltamisohjeessa käsitellään terveydensuojelulain, talousvesiasetuksen, terveydensuojeluasetuksen ja valtioneuvoston talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta antaman asetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. 

Valvira on laatinut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa talousvesisäännösten soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille.