Talousvesisäännösten soveltamisohje

Talousvesisäännösten soveltamisohjeessa käsitellään terveydensuojelulain, talousvesiasetuksen, terveydensuojeluasetuksen ja valtioneuvoston talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta antaman asetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. 

Valvira on laatinut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa talousvesisäännösten soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille. 

Soveltamisohjeen päivitys on käynnissä

Juomavesidirektiivi toimeenpantiin kansalliseen lainsäädäntöön 12.1.2023. Direktiivin täytäntöönpanossa muutettiin muun muassa terveydensuojelulakia, talousvesiasetusta, terveydensuojeluasetusta ja valtioneuvoston antamaa asetusta talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta. Valvira laatii parhaillaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ajantasaista talousvesisäännösten soveltamisohjetta.