Vesityökortti

Vesityökortilla varmistetaan, että talous- ja allasveden parissa työskentelevillä henkilöillä on riittävä tietämys ja osaaminen muun muassa veteen liittyvästä hygieniasta ja laitostekniikasta. Esimerkiksi vedenottamoilla, vesilaitoksissa ja uimahalleissa veden laatuun vaikuttavien tehtävien parissa työskentelevillä henkilöillä pitää olla vesityökortti.

Vesityökortin saa, kun suorittaa vesityökorttitestin hyväksytysti. Talous- ja allasvesityökorteille on omat testinsä. Jos henkilö työskentelee sekä talous- että allasveden laatuun vaikuttavien työtehtävien parissa, hänellä täytyy olla sekä talousvesi- että allasvesityökortti.

Vesityökorttitestissä testataan tietämystä muun muassa veden mikrobiologiasta, puhdistustekniikoista ja veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä. Osaamisvaatimukset on esitetty tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 1350 ja 1351/2006.

Vesityökortti on voimassa viisi vuotta siitä päivästä alkaen, kun testi on suoritettu hyväksytysti. Viiden vuoden kuluttua testi täytyy suorittaa uudelleen.

Testaajat

Vesityökorttitestaajat ovat Valviran hyväksymiä testaajia. Testaajalla pitää olla muodollinen terveydensuojelulain mukainen pätevyys sekä osaamista ja kokemusta talousveden ja allasveden laitostekniikasta ja hygieniasta. Testaajat ovat itsenäisiä toimijoita, joiden toimintaa Valvira valvoo. 

Valvira ylläpitää testaajista yhteystietoluetteloa. Luettelot löydät tämän sivun lopusta.

Testaajat voivat tarjota myös koulutusta vesityökorttitestauksen lisäksi. Valvira ei kuitenkaan vastaa testaajien tarjoamasta koulutuksesta.

Testaajaksi voit hakea joko täyttämällä sähköisen hakemuksemme tai toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen tarvittavine liitteineen Valviran kirjaamoon. Voit lukea testaajaksi hakemisesta tarkemmin Valviran ohjeesta. Ohjeen löydät tämän sivun lopusta.

Usein kysyttyä vesityökortista