Raskaudenkeskeytykset ja lisääntymisterveys

Valvira myöntää lupia raskaudenkeskeytyksiin, sterilointeihin ja hedelmöityshoitotoimintaan. Valvira myös ylläpitää hedelmöityshoitotoimintaan liittyvää luovuttajarekisteriä (Luoteri).

Raskaudenkeskeytyksiä koskeva laki uudistui 1.9.2023.

Raskaudenkeskeytykset

Henkilö voi hakea raskauden keskeytystä omalta terveysasemalta tai vastaavasta terveydenhuollon yksiköstä. Joissakin erityistapauksissa raskauden keskeytyksen saaminen edellyttää Valviran lupaa. Tällöin terveydenhuollon yksikkö lähettää asianomaisen henkilön toiveesta hakemuksen Valviraan. Enemmän tietoa raskaudenkeskeytysluvan hakemisesta löydät sivultamme Raskauden keskeyttäminen.

Steriloiminen

Henkilö voi hakea steriloimista omalta terveysasemalta, vastaavasta terveydenhuollon yksiköstä tai erityislääkäriltä. Joissakin erityistapauksissa steriloiminen edellyttää Valviran lupaa. Tällöin terveydenhuollon yksikkö lähettää asianomaisen henkilön toiveesta hakemuksen Valviraan. Enemmän tietoa steriloimisluvan hakemisesta löydät sivultamme Steriloiminen.

Hedelmöityshoito

Valvira myöntää terveydenhuollon yksiköille ja ammattilaisille luvan sukusolujen ja alkioiden varastointiin sekä hedelmöityshoidon antamiseen hakemuksesta. Lisäksi Valvira ylläpitää rekisteriä (Luoteri) luovuttajista, joiden soluja on käytetty hedelmöityshoidoissa. Lue lisää hedelmöityshoitoluvan hakemisesta ja Luoteri-rekisteristä sivultamme Hedelmöityshoito.