Elämän loppuvaiheen hoito

Elämän loppuvaiheessa pitää välttää potilasta rasittavia perusteettomia hoitoja ja tutkimuksia, ja potilaalle pitää laatia ennakoiva hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa tehdään merkittäviä hoitopäätöksiä, joista pitää kuulla potilasta.

Elämän loppuvaiheen hoito voi tapahtua kotona, hoivakodissa tai sairaalan osastolla. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. 

Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

Elämän loppuvaiheen hyvän hoidon turvaamiseksi pitää laatia elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi siinä vaiheessa, kun vanhus ei enää runsaan avun tarpeen vuoksi voi asua itsenäisesti tai kun nuorelle potilaalle ei voida enää tarjota parantavaa hoitoa etenevään, kuolemaan johtavaan sairauteen. Hoitosuunnitelman teko tarkoittaa merkittävien hoitopäätösten tekoa, ja lääkärin pitää laatia hoitosuunnitelma yhteistyössä potilaan ja tämän läheisten kanssa. Hoitosuunnitelma kirjataan potilaskertomukseen.

Hoitosuunnitelma on yksilöllinen, ja siinä otetaan kantaa ennakoivasti sairauden oireiden hoitoon ja annetaan ennakoivia hoitomääräyksiä ongelmatilanteiden varalta. Hoitosuunnitelmaa voidaan tarkentaa potilaan kunnon muuttuessa, ja hoitosuunnitelman pitää olla kaikkien potilasta hoitavien tahojen tiedossa.

Usein kysyttyä elämän loppuvaiheen hoidosta