Alkoholijuomien takaisinveto

Jos alkoholijuomien valmistajalla tai tukkumyyjällä on syytä epäillä, että sen myymä alkoholijuoma ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, valmistajan tai tukkumyyjän pitää aloittaa välittömästi toimet kyseisen tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

Alkoholijuomien valmistajan tai tukkumyyjän velvollisuudet markkinoilla olevan tuotteen takaisinvetotilanteessa ovat

  1. poistaa tuote markkinoilta (takaisinveto)
  2. ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaiselle (Valvira) 
  3. ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esimerkiksi palauttamisesta ostopaikkaan).

Takaisinveto

Luvanhaltijan on itse arvioitava riski, mikä ei-turvallisen elintarvikkeen nauttimisesta aiheutuu. Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon varovaisuusperiaate ja arvioida riskiä pahimman mahdollisuuden mukaan. Valviran tehtävänä on arvioida tehtyä riskinarviointia ja tehdä yhteistyötä luvanhaltijan kanssa.

Tuotteen takaisinvedolle voi olla monta syytä. Esimerkiksi tuotteen yliherkkyyttä aiheuttavan ainesosan ilmoittamatta jättäminen on syy, jolloin tuote pitää yleensä aina vetää pois markkinoilta. Tuote voidaan joutua vetämään pois markkinoilta myös esimerkiksi korkeiden vierasainepitoisuuksien tai vakavien koostumusvirheiden vuoksi. Tarvittaessa Valvira varmistaa, että tuotteiden takaisinveto on toteutettu ja tuotteet on poistettu myymälöistä ja anniskelupaikoista.

Alkoholijuomien valmistaja/tukkumyyjä elintarvikealan toimijana on vastuussa markkinoilta poistettujen tuotteiden palauttamisesta, korjaamisesta tai hävittämisestä. Virheestä riippuen tuotteet voidaan muuttaa määräysten mukaisiksi (esimerkiksi yliherkkyyttä aiheuttavan ainesosan merkintä), tuotteet voidaan käyttää muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai hävittää.

Ilmoittaminen Valviralle

Luvanhaltijan pitää heti ilmoittaa takaisinvedosta ja toimittaa täytetty takaisinvetoilmoitus Valviralle. Valvira ottaa kantaa suunnitellun takaisinvedon riittävyyteen. Tarvittaessa Valvira laatii tiedotteen asiasta viraston verkkosivulle sekä lähettää tiedon muihin EU-jäsenmaihin elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF-järjestelmä) kautta.

Kuluttajien informointi

Kuluttajille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi luvanhaltijan pitää julkaista asiasta lehti-ilmoitus sekä laatia ja toimittaa tiedote Suomen tietotoimistolle ([email protected]). Tiedotteessa ja lehti-ilmoituksessa kuluttajalle kerrotaan, mistä tuotteesta ja tuote-erästä on kyse sekä tuotteessa olevasta virheestä. Jos kyse on koko Suomessa markkinoitavasta tuotteesta, ilmoitus julkaistaan lähtökohtaisesti maan suomen- ja ruotsinkielisissä päälehdissä. Jos tuote on markkinoilla vain tietyillä alueilla, käytetään näiden alueiden lehtiä. Luvanhaltija antaa Valviralle tekemässään takaisinvetoilmoituksessa selvityksen siitä, miten yritys aikoo hoitaa ilmoittamisen kuluttajille.