Tutustu Valviraan 

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka ohjaa, myöntää lupia ja valvoo. 

Ohjaus

 • aluehallintovirastojen ja hyvinvointialueiden ohjaus sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä
 • aluehallintovirastojen ohjaus varhaiskasvatukseen liittyvissä tehtävissä
 • aluehallintovirastojen ohjaus alkoholihallintoon liittyvissä tehtävissä
 • kuntien ohjaus terveydensuojeluun ja tupakkavalvontaan liittyvissä tehtävissä

Luvat ja rekisteröinnit

Ammattioikeudet

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistus, nimikesuojaus ja määräaikaiset luvat
 • lupa toimia talous- ja allasveden hygieniatestaajana

Elinkeinon harjoittaminen

 • alkoholin valmistus-, maahantuonti-, tukkumyynti- ja käyttöluvat
 • valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinnit

Terveys ja tutkimus

 • raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisluvat (eräissä tapauksissa)
 • hedelmöityshoitolain mukaiset luvat

Valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuolto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden toiminta
 • potilas- ja asiakastietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutuminen 

Alkoholilaki

 • alkoholijuomien valmistajien, tukkumyyjien ja käyttöluvanhaltijoiden toiminta
 • alkoholin tuotevalvonta
 • markkinointi ja myynnin edistäminen

Tupakkalaki

 • markkinointikielto
 • tupakan tuotevalvonta

Terveydensuojelu

 • talousvesihygieenisten ja allasvesihygieenisten osaamistestaajien toiminta

Varhaiskasvatus

Valviran yhteydessä toimii myös adoptiolupia myöntävä adoptiolautakunta sekä valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta Tukija.