Suunnittelu ja seuranta

Valviran tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät puolestaan ovat tilinpäätös ja siihen kuuluva toimintakertomus. Myös ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ovat tärkeitä seurantatietoja.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Valviran tulossopimus 2024 (pdf)
Valviran tulossopimus 2023 (pdf)
Valviran tulossopimus 2022 (pdf)
Valviran tulossopimus 2021 (pdf)
Valtion talousarvioesitykset valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Seuranta

Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 (pdf)
Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (pdf)
Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)
Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf)

Ministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto Valviran tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2022 (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto Valviran tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2021 (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto Valviran tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2020 (pdf)

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti 2023 (pdf)