Maahantuonti anniskelua tai vähittäismyyntiä varten

Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan haltija saa tuoda maahan omaa anniskelu- tai vähittäismyyntitoimintaansa varten niitä alkoholijuomia, joita hänellä on oikeus anniskella tai myydä. Maahantuonnin aloittamisesta pitää tehdä ilmoitus Valviraan.

Ennen maahantuonnin aloittamista luvanhaltijan pitää tehdä Valviraan ilmoitus maahantuojana toimimisesta. Maahantuontitoiminta voidaan aloittaa, kun Valvira on vahvistanut maahantuonti-ilmoituksen vastaanottamisen.

Tee maahantuonti-ilmoitus alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa. 

Käsittelyaika on tapauskohtainen, mutta ilmoitukset pyritään käsittelemään 14 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Käsittelymaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti ja on 500 euroa viimeistään 31.12.2023 saapuneille ilmoituksille.