Valviran organisaatio

Valvira muodostuu kolmesta osastosta ja suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivasta viestintäryhmästä. Suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivat myös kehittämispäällikkö ja johdon assistentti.

Ydinprosesseja on neljä:

  • Terveydenhuollon oikeusturvan ja korkean laadun edistäminen
  • Sosiaalihuollon oikeusturvan ja korkean laadun edistäminen
  • Elinympäristön terveysriskien hallinta
  • Alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy

Valviran organisaatiokaavion sisältö löytyy alla olevasta tekstistä.