Tupakkalain alaisten tuotteiden valvonta

Valvira valvoo tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, täyttösäiliöiden, nikotiininesteiden, höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden vaatimustenmukaisuutta eli niiden ainesosia, päästöjä, paloturvallisuutta sekä teknisiä ominaisuuksia. Markkinavalvontaan kuuluu myös kyseisten tuotteiden vähittäismyyntipakkausten valvonta.

Kaikkia edellä mainittuja tuoteryhmiä tai -luokkia eivät kuitenkaan koske samanlaiset vaatimukset. Esimerkiksi paloturvallisuutta valvotaan vain savukkeiden osalta, kun taas ainesosia valvotaan kaikista tupakkatuotteista, sähkösavukkeessa käytettävistä nesteistä sekä poltettavaksi tarkoitetuista kasviperäisistä tuotteista.

Valmistaja ja maahantuoja vastaavat siitä, että elinkeinotoiminnassa myyntiin tai muuhun luovuttamiseen tarkoitetut tupakkatuotteet ja vastaavat tuotteet ovat säännösten mukaisia. Valmistajien ja maahantuojien pitää toimittaa Valviralle ilmoituksia ja raportteja muun muassa tuotteiden ainesosista, päästöistä sekä muista ominaisuuksista ja myyntimääristä.

Hallinnollisia pakkokeinoja

Valvira on markkinavalvontaviranomainen, jolla on käytössään markkinavalvonnan yleislain (laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta) tarjoamat työkalut. Laki sisältää yleiset säännökset markkinavalvontaviranomaisen valvontakeinoista ja hallinnollisista pakkokeinoista erilaisissa markkinoilla olevien tuotteiden vaatimustenvastaisuustilanteissa. Tupakkalaissa puolestaan asetetaan tuotteille ne vaatimukset, joita markkinavalvontasäännösten mukaisesti valvotaan.

Valvira voi esimerkiksi kieltää talouden toimijaa saattamasta markkinoille, asettamasta saataville markkinoilla tai muuten luovuttamasta tuotetta, jos tuote ei ole vaatimusten mukainen. Lisäedellytyksenä tällöin on se, että tuotteen puutteet ovat olennaisia tai se, että tuote saattaa tavanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, omaisuudelle tai muulle laissa tarkoitetulle yleiselle edulle. Myös toimenpidemääräys on mahdollista antaa. 

Tämän lisäksi Valvira voi kieltää tupakkatuotteen, sähkösavukkeen, nikotiininesteen, höyrystettäväksi tarkoitetun nikotiinittoman nesteen ja poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen, jos tuotteesta ei ole toimitettu laissa vaadittuja ilmoituksia ja tietoja. 

Valvira voi tehostaa hallinnollista kieltoa uhkasakolla. Lisäksi Valvira voi velvoittaa poistamaan lainvastaisen tuotteen markkinoilta.