Eurooppalainen ammattikortti

Eurooppalaista ammattikorttia voivat tällä hetkellä hakea ainoastaan sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit. Ammattikorttia voivat hakea edellä mainittujen ammattiryhmien edustajat, jotka haluavat lähteä Suomesta työskentelemään toiseen EU- tai ETA-valtioon tai tulla toisesta EU- tai ETA-valtiosta työskentelemään Suomeen.

Eurooppalainen ammattikortti ei ole fyysinen kortti, vaan sähköinen todistus. Se osoittaa, että ammattihenkilö on täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi väliaikaisesti ja satunnaisesti tai että ammattihenkilön ammattipätevyys on tunnustettu sijoittautumista varten. Ammattikortin hankinta käy helpommin ja nopeammin kuin tutkinnon tunnustaminen perinteisellä tavalla.

Voit hakea eurooppalaista ammattikorttia, kun

  • haluat harjoittaa ammattiasi toisessa EU- tai ETA-valtiossa väliaikaisesti ja satunnaisesti

TAI

  • haluat sijoittautua toiseen EU- tai ETA-valtioon ja harjoittaa ammattiasi siellä pysyvästi.
Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

Huomioithan, että jos Valvira myöntää eurooppalaisen ammattikortin Suomeen sijoittautumista varten, ammattikortti ei vielä anna oikeutta harjoittaa kyseistä ammattia Suomessa. Ammatinharjoittamisoikeutta pitää hakea Valviralta erikseen.

Varmista etukäteen vastaanottavalta jäsenvaltiolta, pitääkö sinun hakea ammattikorttia (1) väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista varten vai (2) sijoittautumista varten.

Kun harkitset ammattikortin hakemista väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista varten, sinun pitää olla tietoinen seuraavista seikoista:

  • Palvelujen tarjoamisen väliaikaisuus ja satunnaisuus määritellään tapauskohtaisesti erityisesti palvelujen keston, toistuvuuden, säännöllisyyden ja jatkuvuuden perusteella. Arvion tekee vastaanottava jäsenvaltio. Käytännöt saattavat vaihdella. Joissakin maissa väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista on ammatinharjoittaminen maassa harvemmin kuin kahtena päivänä kuukaudessa tai muutaman viikon jakso kerran vuodessa.
  • Toiminta ei täytä väliaikaisuuden ja satunnaisuuden vaatimusta, jos sitä voidaan pitää luonteeltaan jatkuvana tai usein toistuvana.
  • Lähtökohtaisesti esimerkiksi pidempi työsuhde tai toistuvat määräaikaiset työsuhteet tarkoittavat sitä, että sinun pitää hakea ammattikorttia sijoittautumista varten.

Jos olet epävarma siitä, olisiko työskentelysi rinnastettavissa sijoittautumiseen vai väliaikaiseen ja satunnaiseen palvelujen tarjoamiseen, ole yhteydessä siihen jäsenvaltioon, johon olet menossa työskentelemään.

Asia kannattaa selvittää, ennen kuin lähetät ammattikorttihakemuksen. Jos vastaanottava jäsenvaltio arvioi, että sinulle myönnetty ammattikortti väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista varten on riittämätön, joudut hakemaan uutta maksullista ammattikorttia sijoittautumista varten.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)