Luoterin tietosuojaseloste

Hedelmöityshoitolain mukaisen sukusolujen ja alkioiden luovutustoiminnan rekisterin (Luoteri) tietosuojaseloste on laadittu 24.2.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hedelmöityshoitolain (1237/2006) 22 §:n mukaisesti Valvira pitää luovutusrekisteriä (Luoteri). Rekisteriin kirjataan lain 18 §:n mukaiset luovuttajaa koskevat tiedot. Hedelmöityshoitolain 23 §:n mukaan henkilöllä, joka on voinut syntyä luovutetusta sukusolusta tai alkiosta, on salassapitosäännösten estämättä oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan yksilöintitiedot.

Hedelmöityshoitolain 14 §:n perusteella hedelmöityshoitoklinikkojen tulee käyttää sukusolujen ja alkioiden luovuttajista luovuttajatunnusta sen jälkeen, kun henkilö on hyväksytty sukusolujen luovuttajaksi.

Luovuttajatunnuksen sisältö määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön hedelmöityshoidoista antaman asetuksen (825/2007) perusteella eikä se mahdollista sukusolujen luovuttajan tunnistamista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistää luovuttajatunnus henkilötunnukseen, jonka perusteella biologinen vanhempi on jäljitettävissä.

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot 

Hedelmöityshoitolain 22 §:n mukaan rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: etunimet, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, luovuttajatunnus, luovutetun sukusolun nimi (siittiö, munasolu, alkio) henkilötunnus tai passinnumero (ulkomaalaisista luovuttajista), luovuttajatunnus, tieto isyyden vahvistamisesta tai kieltämisestä, luovutuspäivämäärä, suostumuksen peruutus, palveluntuottajan nimi, organisaatiotunnus, OID-koodi, tietojen tallentajan nimi ja tiedontallennuksen päivämäärä.

Lisäksi kirjataan tietojenluovutusta koskevat tiedot: tiedusteltu luovuttajatunnus, tiedustelupäivämäärä, tiedustelijan etunimet, sukunimi, henkilökortin tiedot, virkatodistuksen olemassaolo, tietojen luovutuksen status, päivämäärä ja tieto tietojenluovuttajasta.