Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa palveluksessaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Työnantaja pystyy ratkaisemaan useimmat ongelmatilanteet työpaikalla, eikä valvovan viranomaisen puuttumista tarvita. Ongelmatilanteesta pitää ilmoittaa valvontaviranomaiselle vasta, jos työnantajan omat keinot eivät riitä ongelman korjaamiseen ja ammattihenkilön toiminta edelleen vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta voi alkaa työnantajan tekemän ilmoituksen perusteella. Ilmoituksen voi tehdä myös apteekki tai hoitopaikka. Valvonta voi alkaa myös ammattihenkilön toiminnasta tehdyn kantelun perusteella, tai valvontaviranomainen voi käynnistää valvonnan oma-aloitteisesti esimerkiksi mediassa esiintyneiden tietojen perusteella. Aluehallintovirastot ovat ensisijaisia valvontaviranomaisia alueillaan, ja Valvira käsittelee vain sellaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat valvonta-asiat, joissa on mahdollisesti tarve puuttua ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuteen, oikeuteen käyttää ammattinimikettä tai antaa kirjallinen varoitus.

Omavalvonnalliset keinot ennen ilmoituksen tekemistä

Toimintayksikön pitää varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuus suunnitelmallisella omavalvonnalla, jolla se puuttuu nopeasti ja mahdollisimman varhain ammattihenkilöiden epäasianmukaiseen toimintaan. Työnantajan toimenpiteet ovat työnjohdollisia ohjauksen ja valvonnan keinoja, kuten työtehtävien muokkaamista ja rajaamista sekä työterveyshuoltoon ohjaamista.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11