Töissä Valvirassa

Toimimme kahdella paikkakunnalla – Helsingissä ja Rovaniemellä. Helsingin toimipisteellämme käytössä on yhteisöllisyyttä tukevat modernit ja ergonomiset monitoimityötilat Pasilan aseman vieressä. Rovaniemellä käytössä ovat modernit yhteiskäyttötilat. Toimimme joustavasti hybridityössä yhdistämällä työpaikalla työskentelyn ja etätyön.

Vuosittaisessa työtyytyväisyyskyselyssä olemme saaneet hyviä tuloksia muun muassa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Käytössämme on liukuva työaika. Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen, joka perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaisen suoriutumisen tasoon. Lisäksi tarjoamme liikunta- ja kulttuuri- tai työmatkaedun ja lounasedun sekä mahdollisuuden käyttää kuntosalia. Henkilöstön hyvinvointia tukevat myös kattavat työterveyshuollon palvelut ja käytössämme oleva varhaisen tuen malli. Erilaisten hyvinvoinnin mittarien avulla tuemme valviralaisten työkykyä ja työssä jaksamista ratkaisukeskeisesti huolehtimalla muun muassa työaikojen pysymisestä kohtuullisina.

Strategiamme mukaisesti panostamme myös jatkuvaan oppimiseen. Kattavan perehdytyksen lisäksi valviralaisten osaamisen kehittämistä tuetaan työssäoppimisen, sisäisen liikkuvuuden ja kouluttautumisen kautta. Jokaisella valviralaisella on mahdollisuus vuosittain osallistua erilaisiin koulutuksiin, minkä lisäksi henkilöstömme voi käyttää viikoittain tunnin työajastaan opiskeluun valtion digitaalisessa oppimisympäristössä eOppivassa. Osaava-järjestelmän avulla tuemme valviralaisten kokonaisvaltaista osaamista sekä kehitämme tavoite- ja kehityskeskustelujamme. 

Työhyvinvoinnin ja hyvän työilmapiirin edistäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen on jatkuvaa työantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Valviran virkistystoimikunta Virkku järjestää säännöllisesti henkilöstölle yhteisiä tapahtumia, osastot ja ryhmät järjestävät omatoimisesti yhteisiä tapaamisia ja lisäksi valviralaiset järjestävät itsenäisesti erilaisia vapaa-ajan harrastekerhoja. Avoimella ja välittävällä työskentelykulttuurilla sujuvoitamme yhdessä arkeamme ja tuemme toinen toistemme hyvinvointia.