Kuoleman toteaminen

Kuoleman toteaminen kuuluu lääkärin tehtäviin. Kuoleman toteamisen jälkeen lääkäri laatii asiasta potilasasiakirjamerkinnät ja aloittaa kuolemansyyn selvittämisen.

Henkilön kuolemasta on ilmoitettava viipymättä lääkärille tai poliisille. Kuoleman voi todeta laillistettu tai luvan saanut lääkäri tai vähintään viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija, joka toimii tilapäisesti lääkärin tehtävässä valtiolla, hyvinvointialueella tai HUS-yhtymässä. Lääkärin on ilman viivettä suoritettava ulkoinen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi.

Kuoleman toteamisesta laadittaviin potilasasiakirjamerkintöihin pitää kirjata arvioitu tai varma kuolinaika, kuoleman toteamisen aika ja ne löydökset, joihin kuoleman toteaminen perustuu, sekä ulkotarkastuksessa tehdyt havainnot. Vainaja voidaan siirtää vainajien säilytystiloihin sen jälkeen, kun lääkäri on todennut hänet kuolleeksi. 

Kuoleman toteamisen jälkeen lääkäri aloittaa kuolemansyyn selvittämisen. Lääkärin pitää kertoa omaisille, voidaanko kuolintodistus laatia aikaisempien sairaustietojen perusteella vai tarvitaanko kuolemansyyn selvittämiseksi ruumiinavaus.