Soterin sähköisen asioinnin saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua palveluntuottajarekisteri Soterin sähköinen asiointi osoitteessa https://app.prod.soteriasiointi.cloud.valvira.fi/asiointi.

Saavutettavuusseloste on laadittu 30.1.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Ei-saavutettavaa sisältöä on kolmessa eri osa-alueessa. 

Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee ja lain noudattamatta jättäminen

Palvelumme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole mukana luettelossa, ota meihin yhteyttä.  Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, johon ongelma liittyy.

Kohtuuton rasite

Uusi Soteri-rekisteri otettiin käyttöön tammikuussa 2024 sote-valvontalain voimaantulon myötä. 

Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ei koske karttoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita tai ulkopuolisen tahon tuottamaa sisältöä. 

Palaute ja valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Ota yhteyttä

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. 

Ota yhteyttä

Valvontaviranomaisen yhteystiedot