Nimikkeiden käytöstä

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille.  Henkilö merkitään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, kun hänelle on myönnetty sosiaali- tai terveydenhuollon ammattioikeus Suomeen.

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö on henkilö, joka sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen lakien perusteella on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilö, jolla lain perusteella on oikeus käyttää asetuksella säädettyä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä voi toimia vain kyseiseen ammattiin koulutettu, kun taas nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävässä voi toimia muukin henkilö, jonka pätevyyden työnantaja arvioi riittäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikkeiden käytöstä ammattihenkilökortissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on Digi- ja väestötietoviraston myöntämä ammattivarmenteen sisältävä toimikortti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattivarmenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti perustuvat Valviran ylläpitämiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin eli Suosikki ja Terhikki-rekistereihin.  Ammattikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö on merkitty ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisätietoja korteista ja apua ongelmatilanteisiin antaa Digi- ja väestötietovirasto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikkeitä on kolmella eri tasolla:

  1. Tutkintonimike, joka on oppilaitoksen myöntämä (esimerkiksi lääketieteen lisensiaatti, bioanalyytikko tai sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja). Voit siis kertoa suorittaneesi lähihoitajan tutkinnon.
  2. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön laillistettu tai nimikesuojattu ammattinimike, joka perustuu lakiin ja asetukseen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä (esimerkiksi lääkäri, laboratoriohoitaja tai lähihoitaja). Tätä nimikettä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortissa.
  3. Viran, tehtävän tai toimen nimike, jonka työnantaja määrittelee (esimerkiksi sairaalalääkäri, osastonhoitaja, hammashoitaja tai lähihoitaja). Työsopimuksessa voi esimerkiksi lukea lähihoitaja, vaikka et olisi nimikesuojattu lähihoitaja.

Vanhojen nimikkeiden käytöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikkeet on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Nimikkeen voi saada suoritettuaan tietyn koulutuksen. Nimike on sidottu sen antamisajankohtana suoritettuun tutkintoon tai koulutukseen, eikä nimikettä voi muuttaa, vaikka koulutusta olisi myöhemmin muutettu ja uuden koulutuksen saaneilla henkilöillä olisi eri ammattinimike (esim. aiemmat apuhoitaja ja perushoitaja sekä nykyinen lähihoitaja).

Opiskelijoiden nimikkeiden käytöstä

Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä toimivien opiskelijoiden ei pidä käyttää laillistetun ammattihenkilön nimikettä, vaan potilaan ja asiakkaan pitäisi aina saada tietoonsa, että häntä tai hänen asiaansa hoitaa opiskelija eikä laillistettu ammattihenkilö.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)