Luvanvaraisten alkoholien hankinta

Väkiviinaa tai verotonta alkoholijuomaa eli teollisuus- ja keittiöalkoholia voi hankkia tukkumyyjiltä tai valmistajilta, joille Valvira on myöntänyt kyseisten tuotteiden tukkumyynti- ja valmistusluvan. Väkiviinaa ja verotonta alkoholijuomaa voi hankkia myös itse maahan tuomalla.

Alkoholien hankinta tukkumyyjältä tai valmistajalta

Alkoholitilaus tehdään suoraan tukkumyyjälle tai valmistajalle. Valviran kautta tilauksia ei voi tehdä. Käyttöluvan lupanumero on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Tukkumyyjä tai valmistaja on velvollinen tarkistamaan luvan voimassaolon ja laajuuden tilauksen yhteydessä.

Voimassa olevat luvat voit tarkistaa alkoholielinkeinorekisterin sähköisessä asioinnissa Luparekisteri-osiossa.

Käyttöluvanhaltijan maahantuontioikeus

Käyttöluvanhaltijalla on oikeus itse tuoda maahan käyttöluvassa määriteltyjä alkoholeja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Maahantuonnista ilmoitetaan ennen sen aloittamista käyttöluvan muutoshakemuksella. Käsittelyaika on tapauskohtainen, mutta ilmoitukset käsitellään keskimäärin kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Käsittelymaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti ja on 70 euroa viimeistään 31.12.2025 saapuneille hakemuksille.

Käyttöluvalla maahantuodut alkoholit raportoidaan yleensä kerran vuodessa Valviraan.