Alkoholivalmisteet

Alkoholivalmiste on alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuomaa eikä väkiviinaa ja joka voi olla denaturoitu. Alkoholivalmisteita ei saa valmistaa, tuoda maahan eikä myydä nauttimistarkoitukseen.

Lievästi denaturoitu alkoholivalmiste

Lievästi denaturoituja alkoholivalmisteita saa myydä kuluttajille vain pesu-, puhdistus ja muuhun tekniseen käyttöön. Niitä ei siis saa valmistaa, tuoda maahan eikä myydä nauttimistarkoitukseen. Jos on perusteltua syytä olettaa, että lievästi denaturoitua alkoholivalmistetta myydään päihtymistarkoitukseen, Valvira voi määrätä denaturointia koskevia lisävaatimuksia.

Elintarvikkeena tai ravintolisänä käytettävä alkoholivalmiste

Pääsääntönä on, että alkoholivalmisteita ei saa valmistaa, tuoda maahan eikä myydä nauttimistarkoitukseen. Sääntö ei kuitenkaan koske elintarvikkeena tai ravintolisänä käytettävää alkoholivalmistetta. Tällaisen alkoholivalmisteen maahantuoja, valmistaja tai myyjä ei saa esitellä tai edistää valmisteen käyttöä päihtymistarkoitukseen.

Alkoholia sisältävät valmisteet, kuten jäätelöt ja suklaat

Enintään 2,8 painoprosenttia etyylialkoholia sisältäviä kiinteitä alkoholivalmisteita, kuten suklaamakeisia tai jäätelöitä, saa myydä vapaasti. Tätä vahvempien tuotteiden vähittäismyyntiä, anniskelua ja markkinointia koskevat alkoholilain alkoholijuomien säännökset, kuten ikärajat.

Enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu edellyttävät lupaa, ja enemmän kuin 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyynti kuuluu alkoholiyhtiön yksinoikeuden piiriin. Alkoholilain soveltamisessa valmisteen alkoholipitoisuutena tilavuusprosentteina pidetään sen alkoholipitoisuutta painoprosentteina.

Vähittäismyyntilupaa edellyttävien alkoholivalmisteiden myyntiä ja sijoittelua koskevat ohjeistukset on esitetty vähittäismyyntiohjeessa, joka löytyy tämän sivun lopusta.