Muistutus tai kantelu sosiaali- tai terveydenhuollossa 

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

 1. Käsittele asia palvelua antaneessa toimintayksikössä

  Ensisijainen tapa selvittää palvelussa ilmennyt ongelma on keskustelu palvelua antaneessa toimintayksikössä. Keskustele kyseessä olevan henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Näin asiat voidaan selvittää nopeasti.

  Voit myös ottaa yhteyttä sosiaalihuollon asioissa sosiaaliasiamieheen tai terveydenhuollon asioissa potilasasiamieheen, jos tarvitset apua ja neuvoja asian käsittelyssä.

  Jos keskustelu ei auta, voit tehdä kirjallisen muistutuksen toimintayksikköön.

 2. Tee muistutus

  Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Kerro mahdollisimman tarkasti, milloin ja missä tapaus sattui. Kerro selkeästi, mihin olet tyytymätön saamassasi palvelussa. Voit tehdä muistutuksen vapaamuotoisesti tai käyttää lomaketta, joka yleensä löytyy toimintayksikön verkkosivuilta.

  Lähetä muistutus toimintayksikköön johtavalle viranhaltijalle. Hänen täytyy selvittää asia ja vastata sinulle kirjallisesti. Vastaus annetaan noin kuukauden sisällä.

  Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle. 

  Jos palvelua saanut asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.

 3. Tee kantelu aluehallintovirastoon (erityistapauksissa Valviraan)

  Lähes kaikki sosiaali- tai terveydenhuoltoa koskevat kantelut kuuluvat aluehallintovirastoille. Ohjeet kantelun tekemiseen aluehallintovirastolle löydät aluehallintoviraston verkkosivuilta.

  Tee terveydenhuollon kantelu Valviraan vain silloin, jos epäilet hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Voit tehdä kantelun terveydenhuollon sähköisessä asioinnissamme, tämän sivun lopusta löytyvällä terveydenhuollon kantelulomakkeella tai vapaamuotoisesti. Myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnan lainmukaisuuteen liittyvän kantelun voit tehdä Valviralle.

  Sosiaalihuollon kanteluista Valviralle kuuluvat valtakunnalliset, merkittävät ja laajakantoiset asiat sekä kantelut, jotka koskevat kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella annettuja palveluita. Voit tehdä kantelun sosiaalihuollon sähköisessä asioinnissamme, tämän sivun lopusta löytyvällä sosiaalihuollon kantelulomakkeella tai vapaamuotoisesti.

  Jos Valvira joutuu siirtämään kantelun aluehallintovirastolle, se hidastaa kantelun käsittelyä merkittävästi.

Usein kysyttyä muistutuksen tai kantelun tekemisestä

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299
(sosiaalihuollon valvonta)
kello 9–11

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11