Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijana työskentely

Työnantaja vastaa siitä, että opiskelijalla on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset.

Työnantajan pitää määritellä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuut, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan pitää varmistaa, että opiskelija on suorittanut vaaditut opinnot hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, toimintayksikön pitää itse varmistaa edellä mainitut seikat. Jos palkattava opiskelija on ulkomaalainen, pitää työnantajan arvioida myös hänen kielitaitonsa riittävyys tehtävissä toimimiseen.

Opiskelijoille nimettävä ohjaaja

Toimintayksikön pitää kirjallisesti nimetä ohjaaja sekä terveydenhuollon opiskelijalle että sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimivalle opiskelijalle. Ohjaajan pitää työskennellä samassa toimintayksikössä kuin opiskelija. Ohjaajan pitää olla laillistettu ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan sitä ammattia, johon opiskelija opiskelee. Esimerkiksi suuhygienistiopiskelijan ohjaajan pitää olla laillistettu suuhygienisti ja sairaanhoitajaopiskelijan ohjaajan pitää olla laillistettu sairaanhoitaja. Ohjaajalla pitää olla riittävästi käytännön kokemusta ammatistaan. Hänen pitää seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan toimintaa ja puuttua välittömästi siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilas- tai asiakasturvallisuus voi vaarantua.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)