Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa olevista pakollisista, sallituista sekä kielletyistä tiedoista säädetään tupakkalaissa. Lisäksi tupakkalaki sääntelee savukkeiden vähittäismyyntipakkausten muotoa (koskee myös kääretupakkaa), materiaalia ja avausmekanismia.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa saa esittää tupakkatuotteen tuotenimen ja tupakkatuoteryhmän, valmistajan tai maahantuojan toiminimen ja yhteystiedot sekä tuotteen pakkauskoon ja viivakoodin. Tiedot pitää kuitenkin esittää siten, että vähittäismyyntipakkaus ei merkinnöiltään erotu muista saman tupakkatuoteryhmän vähittäismyyntipakkauksista eikä merkintöjen avulla edistetä tuotteen myyntiä.