Tietopyynnöt ja tutkimusluvat Valviran aineistoihin

Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada julkisuuslain perusteella tietoja Valviran julkisista asiakirjoista. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä jonkin lain perusteella ole määrätty salassa pidettäväksi. Jos viranomainen kieltäytyy antamasta asiakirjaa salassapidon tai muun syyn vuoksi, tietopyynnön tekijä voi pyytää asiasta päätöksen. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Tutkimusluvat

Myönnämme lupia ylläpitämiimme tietoaineistoihin tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja viranomaistyötä varten. Aineistot luovutetaan hyödynnettäväksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (toisiolaki) tai viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) perusteella. Lisäksi osa Valviran aineistoista on julkisia. Osa Valviran aineistoista on saatavilla myös avoimena datana. Lupaa ei myönnetä, jos aineistoja aiotaan selvästi käyttää muihin kuin laissa hyväksyttyihin tarkoituksiin. Lupaa ei siis voi käyttää tiedon saamiseen esimerkiksi yksittäisen ihmisen asiassa.

Toisiolain soveltamisalaan kuuluvien aineistojen tutkimuslupia voit hakea Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselta Findatalta.

Valvirasta saat neuvontaa rekisterien tietosisällöistä

Jos aiot hyödyntää tietoaineistojamme, ole yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä. Saat neuvontaa suunnitellun tietoaineistopoiminnan toteutettavuudesta ja poimintaan liittyvistä kustannuksista. Lisätietoja rekisteriemme tietosisällöistä saat niiden tietosuojaselosteista, jotka on koottu Tietosuoja-sivullemme.