Ilmoittajansuojelu Valvirassa

Ilmoittajansuojelu (niin sanottu whistleblowing) perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajan-suojeludirektiiviin. Ilmoittajansuojelun tarkoitus on varmistaa, että työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä voi ilmoittaa ilman pelkoa vastatoimista.  Ilmoituskanavan kautta ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että heidän henkilöllisyytensä on suojattu. 

Ilmoituskanavan välityksellä Valviran työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa eräistä väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Valvirassa tällä hetkellä työskentelevät voivat tehdä ilmoituksen sisäiseen ilmoituskanavaan intranetissä. Henkilöt, joilla ei ole pääsyä sisäiseen ilmoituskanavaan, voivat tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta rikkeestä Valviran toiminnassa oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.