Hyppää sisältöön

Valvira

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon asianmukaisuutta. Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaamme aluehallintovirastoja.

Lapset leikkimässä lelujunalla.

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun – varhaiskasvattajilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus

Jos varhaiskasvattajilla herää huoli lapsen olosuhteista tai turvallisuudesta, heidän pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Yhdenkään lapsen turvallisuus ei saisi vaarantua sen takia, että varhaiskasvatuksessa epäröidään ilmoituksen tekemistä tai pohditaan kenen vastuulla ilmoituksen tekeminen on.
Lapsi uimassa järvessä.

Hyvälaatuisessa vedessä on ilo uida − kanna oma kortesi kekoon

Uimarantojen vesi on tavallisesti Suomessa hyvälaatuista. Uimarin on kuitenkin hyvä tiedostaa, että kyseessä on luonnonvesi, jonka laatu vaihtelee ja voi hetkellisesti olla heikentynyt. Uimarannan kävijänä voit itsekin vaikuttaa rannan viihtyisyyteen ja veden laatuun.
Hoitaja ja potilas käytävällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön omavalvontasuunnitelma

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut valvontalaki velvoittaa julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman.