Alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien omavalvonta

Jotta voit saada alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntiluvan, pitää sinun esittää alkoholilain mukainen omavalvontasuunnitelma lupahakemuksen liitteenä. Omavalvontasuunnitelmassa sinun pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. 

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien valmistaja ja tukkumyyjä vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta. Valmistaja ja tukkumyyjä vastaa myös siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät sekä muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia. Alkoholijuomien valmistukseen ja pakkausmerkintöihin liittyvää lainsäädäntöä löydät Alkoholijuomien pakkausmerkinnät -sivulta.

Omavalvontasuunnitelma ei ole määrämuotoinen, mutta sinun pitää ottaa suunnitelman laatimisessa huomioon Valviran ohjeessa kuvatut osa-alueet. Tukkumyyjän omavalvontasuunnitelman pohja löytyy tämän sivun lopusta. Voit yhdistää alkoholilain mukaisen omavalvontasuunnitelman elintarvikelain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan.

Alkoholijuomien varastojen ja valmistuspaikkojen omavalvonta 

Elintarvikelaissa säädetään elintarvikkeita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä niiden valvonnan järjestämisestä. Lain soveltamisalaan kuuluvat kaikki elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet.

Elintarvikelain mukaan kaikkien elintarvikkeita, myös alkoholijuomia, myyvien ja valmistavien yritysten pitää harjoittaa toimintaansa elintarvikehuoneistossa, eli tilassa, joka on rekisteröity elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tee ilmoitus elintarviketoiminnan rekisteröinnistä ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Alkoholijuoman valmistuspaikoista ja alkoholijuomien tukkumyyntivarastoista (sekä verollisista että verottomista) ilmoitus tehdään Valviralle. Esitä ilmoituksen yhteydessä viranomaiselle kirjallinen omavalvontasuunnitelma. 

Elintarvikehygieniaa koskevia säännöksiä löydät elintarvikesäädöksistä tämän sivun lopusta.

Takaisinveto

Varautuminen takaisinvetoon ja siitä ilmoittamiseen kuuluu yrityksen omavalvontaan. Jos yrityksesi myymä tuote saattaa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai jos tuote on elintarvikkeeksi sopimaton, on yrityksesi velvollinen poistamaan tuotteen markkinoilta sekä ilmoittamaan asiasta Valviralle ja kuluttajille. Takaisinveto-ohje on säilytettävä omavalvontasuunnitelman liitteenä. Omavalvontasuunnitelman pohja löytyy tämän sivun lopusta. Lisää tietoa takaisinvedosta löydät Takaisinveto-sivultamme.