Omavalvonta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myynnissä

Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä myyvän elinkeinonharjoittajan pitää laatia omavalvontasuunnitelma ja toteuttaa sitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden myynnistä. Asetuksen mukaan tuotteita myyvän elinkeinonharjoittajan pitää nimetä vähintään yksi omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvontasuunnitelmaan liittyvien tehtävien käytännön toteuttamisesta. Asetuksen mukaan myyntipaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää olla tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä sekä luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee.

Omavalvontasuunnitelmassa pitää olla kuvaus siitä, miten varmistetaan, että

  • ikärajatuotteita ei luovuteta alle 18-vuotiaalle
  • myynnissä olevista tuotteista on tehty tupakkalain mukaiset ilmoitukset 
  • myynnissä olevien tuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat tupakkalain mukaisia.

Elinkeinonharjoittaja voi laatia omavalvontasuunnitelman vapaamuotoisesti tai käyttää Valviran laatimaa omavalvontasuunnitelman mallipohjaa. Mallipohjan löydät tämän sivun lopusta. Omavalvontasuunnitelman voi laatia myös sähköiseen muotoon, ja se voidaan yhdistää osaksi elintarvikehuoneiston muita omavalvontasuunnitelmia. Omavalvontasuunnitelma täytyy pitää yhtenä kokonaisuutena myyntipaikan työntekijöiden saatavilla. Lisäksi omavalvontasuunnitelma täytyy pitää ajan tasalla ja päivittää tarvittaessa.

Omavalvontasuunnitelmaan tehtävät kirjaukset

Omavalvontasuunnitelmaan pitää tehdä seuraavat kirjaukset:

  1. toteutetut uusien työntekijöiden perehdytykset
  2. ikätarkastuksiin liittyvät myynnin ongelmatilanteet sekä välitysepäilyt
  3. ongelmatilanteiden ja viranomaisten tarkastusten vuoksi toteutetut toimenpiteet.

Anniskelu- tai henkilöstöravintolassa ja muussa vastaavassa myyntipaikassa, jossa asioi vain poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaita, edellä mainitut kirjaukset voi toteuttaa kirjaamalla omavalvontasuunnitelmaan yhteenvedon vuoden aikana tehdyistä havainnoista.

Kirjaukset pitää säilyttää kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

Usein kysyttyä omavalvonnasta