Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

Kuntien terveydensuojeluviranomaisten pitää varautua mahdollisiin talousvesivälitteisiin terveyshaittoja aiheuttaviin häiriötilanteisiin. Varautumista tehdään yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen ja muiden viranomaisten kesken.

Talousveden eli vesijohtoveden laadun vaarantavat häiriötilanteet voivat saada alkunsa muun muassa 

  • raakaveden muodostumisalueen vedenlaatua uhkaavista toiminnoista 
  • vedenottamon haavoittuvasta sijainnista
  • vedenotto- tai käsittelylaitteiden häiriöistä
  • vesijohtoverkoston häiriöistä
  • onnettomuuksista
  • luonnonilmiöistä, kuten rankkasateista tai tulvista
  • inhimillisistä tekijöistä
  • ilkivallasta 
  • saatavuushäiriöistä, kuten sähkönjakelun tai tietoliikenneyhteyksien katkoksista.

Tämän sivun lopusta löytyvissä Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi -ohjeissa esitellään käytännönläheisiä toimintatapoja erilaisissa talousveden laatua uhkaavissa häiriötilanteissa. Ohjeissa kerrotaan, miten kannattaa toimia, jos talousvesi on saastunut. Toiminnanharjoittajien ja viranomaisten pitää tietää, kuinka toimitaan, kun talousvesi on saastunut tautia aiheuttavilla mikrobeilla, haitallisilla aineilla, radioaktiivisilla aineilla tai sinilevillä tai niiden tuottamilla toksiineilla. 

Ohjeissa on kuvattu viranomaisten, toiminnanharjoittajien ja kolmannen sektorin (SPR, Vapepa) yhteistoimintaa ja vastuita tilanteen selvittämisessä. Ohjeissa on käytetty hyperlinkkejä, jotka johtavat muihin verkosta löytyviin ohjeisiin ja oppaisiin. Ohjeiden liitteissä on myös annettu lisätietoa esimerkiksi suolistoperäistä saastumista ja talousveden välityksellä epidemioita aiheuttaneista mikrobeista. 

Viestinnästä kertovan ohjeen liitteenä on malli vaaratiedotteesta, keittokehotuksesta ja Hämeenlinnan kaupungin laatimia tiedotemalleja mikrobiologisen saastumisen ajalle 15 eri kielellä. Valvira laatii ja uudistaa ohjeita tarpeen mukaan. Ohjeet muodostavat Valviran terveydensuojelulain mukaisen suunnitelman talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai vastaavissa muissa erityistilanteissa.