Teollisuusalkoholin käyttöluvan hakeminen

Teollisuusalkoholilla tarkoitetaan enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää opetus-, tutkimus- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua alkoholijuomaa, väkiviinaa tai muuta alkoholivalmistetta. Lupa teollisuusalkoholin ostoon ja käyttöön haetaan Valviralta.

Hae lupaa alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa. 

Kerro lupahakemuksessa alkoholin käyttötarkoitus ja vuositarve sekä käyttöpaikan sijainti. Käyttölupa on toimipaikkakohtainen, ja lupaan kirjataan luvanhaltijan ja toimipaikan nimen ja osoitteen lisäksi alkoholilajit, niille hyväksytty käyttötarkoitus ja vuosikiintiö.

Käsittelyaika on tapauskohtainen, mutta käyttölupa-asiat käsitellään keskimäärin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätösmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti ja on 300 euroa viimeistään 31.12.2025 saapuneille hakemuksille.