Raskauden keskeyttäminen

Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan tietyissä tapauksissa Valviralta. Lupaa haetaan ABST-lomakkeilla, joiden perusteella Valvira voi myöntää luvan raskauden keskeyttämiseen.

Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valviralta jos

  • raskaus on kestänyt yli 12 raskausviikkoa mutta alle 20 raskausviikkoa
  • epäillään, että sikiöllä on vaikea sairaus tai ruumiinvika ja raskaus on viikolla 12–20
  • sikiöllä on luotettavan tutkimuksen avulla todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika ja jos raskaus on kestänyt yli 20 raskausviikkoa mutta alle 24 raskausviikkoa
  • lääkäri on antanut kielteisen keskeytyspäätöksen, jolloin asia käsitellään Valvirassa valitusasiana.

Raskauden keskeyttämistä haetaan ABST-lomakkeilla. ABST-lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta. 

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat

  • AB1-lomake (lääkäri täyttää)

JA

  • AB2-lomake, kun keskeyttämistä haetaan huomattavan rasituksen (sosiaalisten syiden) perusteella

TAI

  • AB3-lomake, kun keskeyttämistä haetaan sikiöperusteella, ja tarvittavat liitteet

Hakemuksen toimittaminen ja käsittely

Hakemus lähetetään hakijan ja lääkärin allekirjoituksella varustettuna Valviran turvasähköpostilla tai postilla. Valviran turvasähköpostilla asiakirjat kulkevat tietoturvallisesti. Lähetä asiakirjat osoitteeseen [email protected]. Jos käytät postia, muista huomioida postinkulun viemä aika. 

Postilla asiakirjat osoitteeseen:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Valvira on siirtynyt sähköiseen arkistointiin. Jos lähetät hakemuksen sähköisenä, enää ei tarvitse lähettää alkuperäisiä paperisia hakemusasiakirjoja Valviraan.

Lupahakemukset käsitellään raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa. Lautakunta kokoontuu tiistaisin ja torstaisin kello 9.15.

Valvira lähettää maksuttoman päätöksen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Päätöstä voit tiedustella myös puhelimitse lautakunnan istuntojen jälkeen klo 10:30-11:30 ja 12:30 - 15:00.