Väkiviinan denaturointi

Väkiviinaa eli yli 80-prosenttista etanolia voi denaturoida luvanhaltija, jolla on väkiviinan maahantuonti-, valmistus-, tukkumyynti- tai käyttölupa.

Lievästi denaturoitu väkiviina on nautintakelvottomaksi tehtyä väkiviinaa, joka on sekä denaturoitu jonkin EU:n jäsenvaltion määräysten mukaisesti että tarkoitettu käytettäviksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. 

Vahvasti denaturoitu väkiviina tarkoittaa nautintakelvottomaksi tehtyä väkiviinaa. Suomessa hyväksytty denaturointi vahvasti denaturoidun väkiviinan valmistuksessa on esitetty alempana sivustolla. 

Alkoholivalmiste on alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuomaa eikä väkiviinaa ja joka voi olla denaturoitu.

Denaturoiminen

Kun Suomessa valmistaa lievästi denaturoitua väkiviinaa, pitää denaturoinnissa käyttää denaturoimisaineita vähintään se määrä, joka on ilmoitettu Valtioneuvoston vahvistamassa denaturoimisaineluettelossa. Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä denaturoimisaineen määrästä. Luetteloon liittyvä lainsäädännön muutos on vireillä.

Kun Suomessa valmistaa vahvasti denaturoitua väkiviinaa, pitää denaturoinnissa käyttää denaturoimisaineita komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti. Denaturoimisaineiden pitää olla sellaisia, etteivät ne estä denaturoidun valmisteen tarkoituksenmukaista käyttöä.