Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröintien maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja rekisteröinnistä on tehty päätös. Palveluntuottajan on haettava rekisteröintiä Soterin sähköisen asioinnin kautta.

Valvira käsittelee hakemukset, joissa haetaan palveluntuottajan rekisteröintiä tai vähintään kahden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat.

Rekisteröintipäätökset ovat maksullisia ja maksu peritään myös kielteisistä päätöksistä. Veloitamme kesken prosessin perutuista hakemuksista puolet rekisteröintimaksusta. Rekisteröintimaksut perustuvat voimassa olevaan sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetukseen.

Rekisteröintimaksut

Muutos- ja siirtomaksut

Muut maksut

Ota yhteyttä

Sosiaalihuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 209
tiistaisin ja torstaisin kello 10-11

Terveydenhuollon rekisteröintiasiat:
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 244
arkisin kello 10–11

Jos toimit useamman aluehallintoviraston alueella, olet nykyisin palveluntuottajana Valviran asiakas ja voit kääntyä Valviran puoleen. Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit kääntyä oman alueellisen aluehallintovirastosi puoleen.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot