Mietojen alkoholijuomien markkinointi

Enintään 22 tilavuusprosenttisten mietojen alkoholijuomien markkinointi on pääsääntöisesti sallittua. Niiden mainonnalle, epäsuoralle mainonnalle ja muulle myynninedistämistoiminnalle on kuitenkin laissa asetettu sekä myynninedistämiskanavia että sisältöä koskevia rajoituksia.

Markkinointia koskevat rajoitukset koskevat myös 1,2–2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Myynninedistämiskanavia koskevat rajoitukset

Alkoholijuomia ei saa mainostaa yleisellä paikalla tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Laki kieltää alkoholimainonnan televisiossa ja radiossa kello 7–22 välisenä aikana ja elokuvateatterissa alle 18 vuotta nuoremmille sallitun elokuvan esittämisen yhteydessä. Tietoverkon palveluissa toteutettavassa mainonnassa mainonnan kaupallinen toteuttaja ei saa käyttää kuluttajien tuottamaa sisältöä eikä saattaa kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sisältöä. Voit lukea tarkemmin markkinoinnista sosiaalisessa mediassa sivultamme Alkoholijuomien markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä tämän sivun lopussa olevasta alkoholin markkinointia koskevasta ohjeesta.

Sisältöä koskevat rajoitukset

Alkoholimainonnassa ei saa kuvata alaikäisiä, häiritsevästi käyttäytyviä tai selvästi päihtyneitä henkilöitä eikä kohdistaa mainontaa tällaisiin henkilöihin. Kiellettyä on myös alkoholimainonta, jossa käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun.

Alkoholinkäyttöä ei saa yhdistää ajoneuvolla ajamiseen, eikä alkoholimainonta saa antaa kuvaa alkoholinkäytön suorituskykyä, sosiaalista tai seksuaalista menestystä lisäävästä vaikutuksesta. Laki kieltää myös alkoholijuoman alkoholipitoisuuden korostamisen myönteisenä ominaisuutena, runsaan alkoholikäytön esittämisen myönteisenä tai raittiuden tai kohtuukäytön esittämisen kielteisenä asiana.

Alkoholimainonnassa on kiellettyä yhdistää lääkinnällisiä tai terapeuttisia ominaisuuksia alkoholiin tai antaa kuvaa, että se piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi. Alkoholimainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista, kuluttajan kannalta sopimatonta, totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa.

Usein kysyttyä mietojen alkoholijuomien markkinoinnista