Ammattipätevyyden tunnustaminen

Ammattipätevyyden tunnustaminen tarkoittaa koulutuksen hyväksymistä. Ammattipätevyyden tunnustaminen voidaan tehdä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle tai siihen rinnastettavalle henkilölle, joka on suorittanut terveydenhuollon koulutuksensa EU- tai ETA-valtiossa. Ammattipätevyyden tunnustaminen ei oikeuta toimimaan ammatissa tai käyttämään nimikesuojattua ammattinimikettä Suomessa. Ammattipätevyyden tunnustaminen voidaan tehdä, vaikka hakija ei ole osoittanut riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Ilman todistusta riittävästä kielitaidosta ammattioikeusprosessi on kaksivaiheinen:

  1. Ammattipätevyyden tunnustaminen. Lue hakemusohjeet verkkosivultamme.
  2. Ammatinharjoittamisoikeuden tai nimikkeen käyttöoikeuden myöntäminen kielitaidon osoittamisen jälkeen

Ammattioikeuden hakeminen, jos Valvira on jo tunnustanut ammattipätevyyden

Täytä hakemuslomake (pdf). Lähetä hakemus liitteineen Valviraan sähköpostin liitteenä tai postitse. Hakemuksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä täytetty hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

TAI lähetä täytetty hakemus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä hakemukseen todistuskopio riittävästä suomen tai ruotsin kielitaidosta. Katso tarkempia tietoja kielitaitovaatimuksista verkkosivultamme.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Huomaathan, että Valvira ei palauta asiakirjoja eikä Valvirassa kopioida asiakirjoja.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)