Alkoholijuomien valmistus ja tukkumyynti

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien valmistus kaupallista toimintaa varten sekä alkoholijuomien tukkumyynti on luvanvaraista toimintaa. Kaupallista valmistusta ja tukkumyyntiä saa harjoittaa ainoastaan toimija, jolle Valvira on myöntänyt siihen tarkoitukseen kuuluvan luvan.

Alkoholijuomien valmistuksella tarkoitetaan etyylialkoholin valmistusta käymisen avulla tai muulla tavalla sekä etyylialkoholia sisältävän liuoksen väkevöimistä tislaamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Alkoholijuomien valmistukseksi katsotaan myös muualla valmistetun alkoholijuoman jatkokäsittely tai astiointi. Valmistuslupa sisältää oikeuden myös tuotteiden tukkumyyntiin.

Alkoholijuomien tukkumyynnillä tarkoitetaan alkoholipitoisen aineen myyntiä jälleenmyyntiä tai jatkokäsittelyä varten. Alkoholijuomien tukkumyyntilupa oikeuttaa alkoholien maahantuontiin.

Valvira myöntää valmistus- tai tukkumyyntiluvan hakemuksesta. Ohjeet hakemuksen tekemiseen löydät Alkoholijuomien valmistus- tai tukkumyyntiluvan hakeminen -sivulta. Myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi paitsi, jos hakija on hakenut määräaikaista lupaa tai jos toiminta on luonteeltaan määräaikaista. Lupa voi olla määräaikainen myös silloin, jos Valvira katsoo perustellusta syystä, että hakijan tai luvanvaraisen toiminnan edellytyksiä tai toiminnan vaikutuksia pitää seurata. Toistaiseksi voimassa oleva lupa on voimassa niin kauan kuin luvanhaltijan katsotaan täyttävän valmistus- tai tukkumyyntiluvan saamisen edellytykset. Luvan voimassaolo päättyy, kun luvanhaltija ilmoittaa luvan tai toiminnan lopettamisesta.

Kun luvanhaltijalla on voimassa oleva valmistus- tai tukkumyyntilupa, vastaa luvanhaltija siitä, että hänellä on tähän toimintaan tarvittavat edellytykset ja vaadittava luotettavuus. Tarvittaessa Valvira voi ilman korvausta joko määräajaksi tai pysyvästi peruuttaa luvan, jos annettuja säännöksiä, määräyksiä, rajoituksia tai asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos luvansaajan katsotaan menettäneen luvan saamisen edellytykset tai luotettavuuden.

Valmistuslupa opetus- ja tutkimustarkoitukseen

Valvira voi myöntää alkoholijuomien valmistusluvan myös opetus- ja tutkimustarkoitukseen. Opetus- ja tutkimustarkoituksessa valmistettua alkoholijuomaa saa käyttää ainoastaan tuotteen analysointiin ja laaduntarkkailuun.

Alkoholijuomien kotivalmistus

Yksityishenkilöillä on oikeus valmistaa kotitaloudessa yksinomaan käymisen avulla mietoja alkoholijuomia. Kotitaloudessa valmistettu alkoholijuoma on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, eikä sitä saa myydä tai tarjoilla kaupallisen toiminnan yhteydessä tai maksullisissa tilaisuuksissa.